Ulama Enggan Duduk Sejajar dengan Guru

SALMAH BIN ASHIM suatu saat ingin menyimak kitab Al Adad dari Khalaf, Salmah pun mengutarakan niatan itu dan Khalaf memintanya untuk datang.


Saat Salmah bin Ashim datang, Khalaf memintanya untuk duduk di atas. Namun Salmah mengatakan,”Aku tidak akan duduk, kecuali di bawah, ini adalah hak dari belajar”.


Khalaf pun menyampaikan kepada Salmah bin Ashim,”Ahmad bin Hanbal telah datang kepadaku untuk menyimak hadits Abu Awanah. Aku berusaha untuk memintanya duduk di atas, namun ia menolak lalu mengatakan,’Aku tidak duduk kecuali di bawah, kita diperintahkan untuk tawadhu kepada siapa yang kita belajar kepadanya’”. (Al Jami’ Akhlak Ar Rawi wa Adab As Sami’, hal. 88)

Like Fanpage kami :

Tuesday, February 3, 2015

Post a Comment
close